7. juli 2017

Vår visjon

Vår visjon er å på en god og forsvarlig måte gi tilbud til barn og unge som ikke får de tjenestene de har behov for i den offentlige grunnskolen, i offentlige avlastningstiltak og/eller i andre offentlige aktivitets/omsorgstildbud. Det vil si at TPO for denne målgruppen har som mål å utføre tjenester på vegne av det offentlige.TPOs visjon er å bygge opp solid kompetanse innen våre fagområder, og å videreføre denne til andre som arbeider i forhold til barn og unge gjennom å tilby kurs, veiledning og utviklingsarbeid.

Malleri av mange mennesker i en storby