7. juli 2017

Skoletilbud

TPO er godkjent som privat grunnskole etter § 2-12 i Opplæringsloven.

TPO skolen tilbyr tilpasset undervisning med utgangspunkt i generelle opplæringsplaner, individuelle opplæringsplaner (IOP), og i elevens ressurser, utfordringer og behov. Undervisningen foregår i mindre grupper og/eller som en til en opplæring. Det legges til rette for at elevene skal oppleve trivsel og mestring i et stabilt og trygt miljø.

De fleste elevene som søkes inn hos TPO har av ulike årsaker erfart det som problematisk å finne seg til rette på hjemmeskolen eller på andre opplæringsarenaer. Det arbeides målrettet for at elevene skal oppleve skolen som noe positivt, og om mulig kunne tilbakeføres til egen hjemmeskole. Dette kan både innebære atferdskorrigering og tilpasset opplæring for den aktuelle eleven, og holdningsarbeid og tilrettelegging på den aktuelle hjemmeskolen.

TPO kan også arbeide på kommunale skolearenaer - da i forhold til tilbakeføring av- og/eller oppfølging av enkeltelever, klassemiljø/klassetrinn eller i forhold til skolemiljø.