7. juli 2017

Om Senter for Tilpasset Opplæring

Senter for tilpasset opplæring AS (TPO) ble stiftet i 2003. TPO arbeider i forhold til mennesker med ulike former for psykososiale vansker, samt med institusjoner og andre som arbeider med samme målgruppe, som er:

 • barn og unge
 • unge voksne/voksne
 • foreldre og pårørende
 • offentlige fagmiljø, institusjoner og skoler

TPO tilbyr tilpasset:

 • grunnskoletilbud
 • døgn- og timebasert avlastning
 • botilbud
 • miljøtjenester
 • oppfølging i overgangssituasjoner
 • veiledning
 • kurs og opplæring

TPO er også engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid. En har blant annet samarbeidet med myndighetene i et rumensk fylke om tilbakeføring av etterlatte og institusjonaliserte barn til sine biologiske familier.

Senter for Tilpasset Opplærings ansatte
Senter for Tilpasset Opplærings kontor ved Verven, Stavanger