11. september 2018

Miljøarbeider – ekstravakt/ringevikar

Senter for tilpasset opplæring AS er et ressurssenter for barn, unge og voksne med ulike former for psykososiale vansker. Senteret rommer grunnskoletilbud, dagtilbud, omsorgstilbud, avlastningsboli­ger, miljøtjenester og opplærings- og veiledningstjenester.

Vi trenger nå å utvide staben med flere miljøarbeidere/miljøterapeuter som er interessert i å ta ekstravakter, og som har mulighet til å jobbe i helger og enkeltdager i ukene. Er du en stabil, trygg og stødig voksen som kan stå i situasjoner, da er du den vi søker.

Aktuelle oppgaver vil bl.a. være:

  • Daglig omsorg og miljøarbeid i bolig med oppfølging av brukere
  • Bistand og tilrettelegging av dagliglivets gjøremål, i henhold til planer
  • Oppfølging av brukerrettede tiltak
  • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjonskrav:

  • Det søkes etter personer med relevant høyskoleutdanning.
  • Barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere og studenter fra studier som: vernepleie, barnevern, sosionom, lærer, sykepleie m.m.
  • Personer med erfaring som miljøarbeider kan også søke.
  • Erfaring fra arbeid med mennesker med bistandsbehov
  • Personlig egnethet, tidligere praksis, personlige egenskaper og evnen til å stå i vanskelige og krevende situasjoner vil bli vektlagt.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, og søkere over 50 år er kjærkomne søkere.

Send en CV til undertegnede og vi vurderer fortløpende.

Kontakt: Berit Opgård

Telefon: 911 13 429,

Epost: berit@tpo.no