7. juli 2017

Våre målgrupper

TPO selger tjenester til kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomhet. Følgelig er det disse som vurderer om tjenestemottaker oppfyller kriteriene for å motta tjenester fra TPO. Det forutsettes at det er det offentlige som betaler for tjenestene.TPOs primære målgruppe er barn og unge med psykososiale vansker. Sekundært kan en gi tilbud til voksne dersom dette kan gjøres parallelt med øvrige tilbud. Pårørende vil også i enkelte sammenhenger være en naturlig målgruppe.

Målgruppe for kurs, veiledning og utviklingsarbeid er offentlig virksomhet (skoler, boliger, forvaltningsorgan) og organisasjoner/bedrifter med virksomhet innen TPOs kompetanseområder.Internasjonalt arbeid vil som hovedregel legges opp som samarbeid mellom TPO og den/de fagmiljø/myndigheter som er ansvarlig for det aktuelle fagområdet samarbeidet gjelder, der hvor samarbeidet utføres.