7. juli 2017

Kurs og veiledning

Vi kan tilby kurs og veiledning om emner tilknyttet TPOs kompetanseområde. I tillegg til å være en del av TPOs "tilbudspakke", er hensikten å presentere TPOs faglige og etiske grunnlag gjennom denne aktiviteten. Eksempelvis tilbys det kurs med følgende tema:

  • miljøterapeutiske mål og virkemidler
  • helseetikk - relevante etiske problemstillinger i skole og i helse- og omsorgssektoren
  • forholdet mellom tvang og omsorg
  • aktivitet som metode - til hva?
  • målrettede kurs i forhold til konkrete problemstillinger
  • osv.
Person holder kurs