7. juli 2017

Kunder

TPOs kunder er i hovedsak offentlige etater, for eksempel: kommunale helse- og sosialkontor (bestillerkontor), kommunale og fylkeskommunale opplæringsavdelinger/skolekontor, barnevernstjenester, skole, statlige etater m.m.

TPO selger ikke tjenester til privatpersoner. De som ønsker tjenester levert av TPO, må få dette innvilget og dekket via den offentlige etat/virksomhet som har ansvar for det aktuelle tjenesteområdet.

Kommunale og fylkeskommunale etater er som regel de vi har som kunder