7. juli 2017

Foreldre og foresatte

Det er viktig for oss å kunne oppnå et godt og nært samarbeid med foreldre og foresatte. Erfaringsmessig vet en at det er lettere å oppnå gode resultater når dette samarbeidet fungerer godt.

TPO kan også tilby veiledning av foreldre og foresatte.

Senter for Tilpasset Opplæring vektlegger et godt og nært samarbeid med foreldre og foresatte