7. juli 2017

Bistandsprosjekt i Romania

TPO er også engasjert i internasjonalt utvikling- og bistandsprosjekt i Romania. Bl.a. et utviklingsprosjekt sammen med rumenske lokalmyndigheter/fagmiljø i Dolj fylke.

TPO vil fortsette det faglige samarbeidet med lokale myndigheter i Dolj-fylkene i Romania. Dette for å bidra til at vanskeligstilte barn og unge får gode tjenester fra rumenske tjenesteytere, og for å øke TPOs kompetanse på denne type internasjonalt arbeid.

Romanigutt i Romania med gitar